هیئت علمی و مربیان

اعضاء هیئت علمی ثابت و میهمان (به ترتیب الفبا)

Dialogue School Faculty

در مدرسه گفت‌وگو منظور از هیئت علمی استادانی است که در شکل‌گیری شالوده دانشی و اجرایی مدرسه گفت‌وگو نقش علمی کلیدی دارند. مدرسه گفت‌وگو با اعضاء هیئت علمی ثابت به صورت مرتب با یکدیگر همکاری دارند و با اعضاء میهمان به صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص همکاری می‌کند.

احمدرضا آذربایجانی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده و پژوهشگر تربیت کودک

بهارک اعظمی

دکتری مطالعات برنامه درسی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر تعلیم و تربیت

خسرو باقری

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

استاد دانشگاه تهران

اسکار برنی‎‌فیه

دکتری فلسفه

مروج جهانی تمرین فلسفی و برنامه P4C

یحیی قائدی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

دانشیار دانشگاه خوارزمی

نورالدین محمودی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جانا مورلون

دکتری فلسفه 

دانشیار دانشگاه واشنگتن

ایزابل میلون

بنیانگذار موسسه تمرین فلسفی فرانسه

مدرس و پژوهشگر تربیت معلم

مهرنوش هدایتی

دکتری تخصصی مشاوره و روانشناسی

هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روح‌الله کریمی

دکتری فلسفه

هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عبدالعظیم کریمی

دکتری تخصصی روانشناسی

دانشیار پژوهشگاه ملی آموزش و پرورش

لیلا کفاش‌زاده

مدیر دفتر کودک پژوهشگاه میراث فرهنگی

مدرس و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان