مطالعات و تحقیقات دکتر نورالدین محمودی عموما در حوزه‌های تعلیم و تربیت، فلسفه برای کودکان و خلاقیت بوده‌است.