من یک محقق مستقل و عضو هیئت علمی پاره وقت در بخش فلسفه و برنامه تاریخ تطبیقی ایده‌ها در دانشگاه واشنگتن هستم. همچنین مدیر آموزش سازمان یادگیری و آموزش فلسفه (PLATO)، فیلسوف در محل اقامت در مدرسه ابتدایی جان مویر در سیاتل و سردبیر ژورنال Precollege Philosophy and Public Practice (P4) هستم. حوزه اصلی تحقیق من اخلاق اکوفمینیستی حیوانات، اخلاق و محیط زیست و فلسفه برای کودکان مطالعه کرده و می‌نویسم.

مطالعات و تحقیقات دکتر کارن امرمن عموما در حوزه‌های اخلاق اکوفمینیستی حیوانات، اخلاق و محیط زیست و فلسفه برای کودکان بوده‌است.