چگونه می‌توانیم تجربیات و محیط‌هایی ایجاد کنیم که افراد را قادر سازد تا به صورت واقعی ظاهر شوند و خود واقعی‌شان را بازتاب کنند؟

این سوال کل مسیر شغلی من را در دنیای آموزش غیرانتفاعی شکل داده‌است. من به بزرگسالان و جوانان یاد می‌دهم مکث کنند، سؤالات خوبی بپرسند، مسائل و موضوعات را برای خود و دیگران واضح کنند، با هم در مورد دیدگاه‌های مختلف فکر کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. من بیش از 10 سال در زمینه یادگیری مبتنی بر کندوکاو، ایجاد اجتماع پژوهشی، سواد عاطفی، تنوع و تعلق، تفکر طراحی، توسعه برنامه درسی و تحقیقات کیفی تجربه دارم. من از اینکه ایده‌های پیچیده در جوامع مجازی و حضوری مختلف قابل دسترس و عملی باشمد لذت می‌برم.

وقتی سخنرانی TEDx خود را انجام دادم، از اینکه چند نفر به سراغ من آمدند تعجب کردم و گفتند که ایجاد فضا و زمان برای درگیر شدن در بازتاب معنادار یک تمرین بسیار کم‌ارزش برای دانش‌آموزان، متخصصان، رهبران، خانواده ها و تقریبا همه! از آن زمان به بعد، تجربه‌های یادگیری متحول‌کننده را تسهیل کرده‌ام که لحظات «آها» را تشویق می‌کند و حس تعلق را تقویت می‌کند.

مطالعات و تحقیقات دکتر کارن امرمن عموما در حوزه‌های جامعه کندوکاوی و فلسفه برای کودکان بوده‌است.