همکاری سازمانی

همه‌جا می‌تواند مدرسه گفت‌وگو باشد!

گفت‌وگو نه تنها یک مفهوم و روش برای مواجهه با دانش‌آموزان و معلمان در امر تعلیم و تربیت است، بلکه یک مفهوم عمیق در سازمان‌ها هم به شمار می‌رود. سازمان‌ها، موسسات و به طور کلی مراکز کسب‌وکار یا کنش‌گرا هستند یا کنش‌پذیر. سازمان‌های کنش‌پذیر اهل واکنش نشان دادن هستند نه بروز کنش و همین‌طور عموما در سطوح و موضوعات مختلف یا منفعلانه برخورد می‌کنند یا حداقل دست بالا را در معادلات ندارند. 

موسسات کنش‌گرا اهل تعامل درون سازمانی و برون‌ سازمانی هستند. موسسات کنش‌گرا یادگیرنده هستند و پژوهش‌های بسیاری ثابت کرده‌است که برای توسعه و ایجاد یک سازمان یادگیرنده لازم است گفت‌وگو را در آن افزایش داد. لازم است سازمان گفت‌وگو را در میان ارکان خود و بعد بین خود و پیرامونش رشد دهد. 

مفتخریم که مراکز و موسسات موثری همراه ما هستند

مدرسه گفت‌وگو همواره آمادگی همکاری با مراکز ملی و بین‌المللی را در زمینه خدمات تربیتی دارد. 

مدیر و مسئول محترم؛

ما در مدرسه گفت‌وگو طبق تجربه همکاری با سازمان‌ها و مراکز مختلف توانسته‌ایم مهارت‌های نرم سازمانی از جمله تفکر انتقادی، پرسشگری، جستجوگری و گفت‌وگو را در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت ارائه دهیم. این خدمات با همراهی متخصصین و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود. لطفا جهت تسریع در بررسی درخواست همکاری خود فرم زیر را تکمیل بفرمایید. 

قصد دارید این دوره آنلاین برگزار شود یا حضوری؟(ضروری)