درباره من

نام کامل

دکتر مهسا قربانی

عنوان شغل

متخصص اقتصاد و کارآفرینی

بیوگرافی

________

0 دوره های ثبت نام شده
0 دوره های فعال
0 دوره های تکمیل شده
0 کل دانشجویان
2 مجموع دوره ها
0 کل نقد و بررسی ها
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!