کارگاه اندیشه تحلیل و نقد (گروه اول)

6 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

در دوره کارگاه اندیشه تحلیل و نقد، اندیشه‌ورز غیر از آنکه در مواجهه با امور به جستجو، تمییز، دسته‌بندی و جداسازی آن‌ها می‌پردازد، تلاش می‌کند تا در هریک از دسته‌ها، طبقه‌ها یا گروه‌های مفاهیم و موضوعات، به جستجو و شناخت زیرمجموعه‌ها یا دسته‌های جدیدتر بپردازد. اندیشه‌ورز در این مرحله، دسته‌ها و گروه‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و از مقایسه آن‌ها نتایج جدیدتری دریافت می‌کند. مهمترین سوالی که اندیشه‌ورز در دوره تحلیل و نقد با آن روبه‌رو می‌شود سوال «چرا؟» است.

دوره تحلیل و نقد مقدمه دوره بعدی یعنی آفرینش است. وقتی کودک بتواند کلمه‌ها و مفاهیم را دنبال کند و سپس آن‌ها را از یکدیگر تمییز دهد، آنگاه از طریق مقایسه می‌تواند معناداری را تجربه کند. به عبارتی لازمه آفرینش، درک تمایز مفهوم و معنی است. اندیشه‌ورز کارگاه اندیشه تحلیل و نقد یاد می‌گیرد که نتایج جدیدی از مقایسه اطلاعات دریافت شده داشته‌باشد. در واقع، دوره تحلیل و نقد هم به تجزیه و جزئی‌کردن مفاهیم کلی می‌پردازد، هم به نقادی آن‌ها و هم در جستجوی معانی نهفته در سخنان و اندیشه‌های مختلف است. این روند از طریق فعالیت گفت‌و‌گو محور در طول دوره دنبال می‌شود.

برنامه یادگیری

20h

هفته اول ✓

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

هفته دوازدهم

یک نظر بنویسید

کارگاه اندیشه تحلیل و نقد
نحوه پرداخت
اقساط

پرداخت کامل و یکجا: 720,000 تومان
مبلغ پرداخت اقساطی: 796,000 تومان
پیش پرداخت: 356,000 تومان
مابقی پرداخت در2 قسط: 220,000 تومان​

سطح
متوسط
مدت زمان 20 ساعت
مخاطب دوره
نوجوانان 13 تا 15 سال
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!