دوره گام اول یادگیری

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدرس

  مدت زمان

  ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده

  کارگاه اندیشه جستجوگری

  20 ساعت
  پیش مقدماتی

  جستجوگری به صورت عام اولین گام یادگیری و به صورت …

  آنچه یاد خواهید گرفت
  یادگیری اندیشیدن و تفکر دارای نظم ذهنی
  ایجاد توانمندی گفت‌و‌گو و مشارکت در آن
  ایجاد توانمندی ابراز نظر در جمع
  ایجاد روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری
  ایجاد روحیه‌ی اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
  افزایش دقت و عمق ارزیابی امور توسط اندیشه‌ورز
  ایجاد روحیه‌ی گوش‌دادن فعال
  تجربه واقعی خودتصحیحی و خود ارزیابی
  توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!