دوره بورس و ارز دیجیتال

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدت زمان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره سوادمالی تعامل

20 ساعت
متوسط

شاید در جامعه با کسانی روبه‌رو شده باشید که به …

آنچه یاد خواهید گرفت
درک و شناخت بهترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری
شناخت مولفه‌های خطرزا در بازارهای مالی
شناخت و درک چارچوب‌های سرمایه‎‌گذاری
آشنایی علمی با مفهوم سرمایه و نقش آن
درک مفهوم اعتبار در اقتصاد
شناخت علمی مفهوم و کارکرد بورس
آغاز مسیر عملی بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی
درک مسیر افتتاح حساب بانکی به صرت مستقل
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!