دوره خلاقیت در اندیشه

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدت زمان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه اندیشه آفرینش

20 ساعت
پیشرفته

آفرینش یعنی اینکه یادگیرنده به مرحله تولید و توان آفرینش …

آنچه یاد خواهید گرفت
اندیشه‌ورزی با نظم ذهنی بیشتر
اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
یادگیری نقد و تحلیل ایده‌ها و نظرات دیگران
مشارکت علمی و همدلانه در فعالیت‌های پژوهش گروهی
رشد اندیشه‌ورزی و تفکر نقادانه و تحلیل
یادگیری مهارت اساسی حل مسئله و مسئله‌شناسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!