دوره خلاقیت

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تربیت مربی خلاقیت

30 ساعت
مقدماتی

انسان موجودی ذاتا خلاق است، اما آیا خلاقیت نیاز به …

آنچه یاد خواهید گرفت
آمادگی برای تسهیلگری خلاق کودکان و نوجوانان
یادگیری تکنیک‌های خلاقیت و شیوه‌های عملی آن
آشنایی با خلاقیت از نظر علمی و عملی
تشخیص تربیت از شبه‌تربیت و ضد تربیت
تشخیص خلاقیت از شبه‌خلاقیت
یادگیری شیوه‌های حل مسئله و آموزش آن

پرورش والدین خلاق

20 ساعت
مقدماتی

کودکان ذاتا خلاق هستند اما فضای مناسب برای پرورش خلاقیت، …

آنچه یاد خواهید گرفت
تشخیص محتوای مناسب برای تربیت فرزندی خلاق
تشخیص محتوای تربیتی از شبه‌تربیتی
تربیتی کودکی با قابلیت درک و حل خلاقانه امور
آشنایی عملی و تخصصی با تکنیک‌های خلاقیت
درک خلاقانه مسائل و چالش‌های واقعی یا شبیه‌سازی شده زندگی
تهیه کردن یک برنامه عملیاتی برای تربیت فرزند
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!