دوره آفرینشگری

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه اندیشه کیفیت‌بخشی آفرینش

20 ساعت
فوق پیشرفته

یادگیری سطح «تحقق» دارای دو ویژگی مهم است که شامل …

آنچه یاد خواهید گرفت
خودشکوفایی از طریق اندیشه‌ورزی
مشارکت علمی و همدلانه طی پژوهش‌های گروهی
رشد تفکر نقاد از طریق توسعه تفکر خلاق
تجربه نظرورزی، ابداع و نوآوری در فعالیت گروهی

کارگاه اندیشه آفرینش

20 ساعت
پیشرفته

آفرینش یعنی اینکه یادگیرنده به مرحله تولید و توان آفرینش …

آنچه یاد خواهید گرفت
اندیشه‌ورزی با نظم ذهنی بیشتر
اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
یادگیری نقد و تحلیل ایده‌ها و نظرات دیگران
مشارکت علمی و همدلانه در فعالیت‌های پژوهش گروهی
رشد اندیشه‌ورزی و تفکر نقادانه و تحلیل
یادگیری مهارت اساسی حل مسئله و مسئله‌شناسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!