دوره تمییز و جداسازی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های تمییز و جداسازی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه اندیشه تمییز و جداسازی

20 ساعت
مقدماتی

دومین مرحله از یادگیری کارگاه اندیشه، دوره تمییز و جداسازی …

آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری اندیشه‌ورزی با نظم ذهنی بیشتر
ایجاد جامعیت و تعمق بیشتر در اندیشه‌ورزی
آشنایی با اشکال و صورت‌های مختلف مغالطه منطقی
یادگیری اصول گفت‌وگوی صحیح و روش‌های آن
رشد و توسعه‌ی فکری با استفاده از منطق و بهره‌گیری از روش گفت‌وگو
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!