دوره کارگاه اندیشه

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های کارگاه اندیشه

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه اندیشه تحلیل و نقد

20 ساعت
متوسط

در دوره کارگاه اندیشه تحلیل و نقد، اندیشه‌ورز غیر از …

آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری تفکر و اندیشه با نظم ذهنی
یادگیری اندیشیدن با جامعیت و تعمق بیشتر
آشنایی با تجزیه و تحلیل محتواهای بصری و مکتوب
یادگیری اصول گفت‌وگو و تمرین آن در طول دوره
تشخیص و تمییز و اصل و فرع و واقعیت از غیر واقعیت به وسیله تمرین اندیشه‌ورزی
آشنایی با مفاهیم عمومی پژوهش
آشنایی با شیوه‌های حل مسئله براساس قواعد پژوهشی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!