دوره هوش و استعداد

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های هوش و استعداد

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره (پکیج) استعدادیابی مکعب

32 ساعت
فوق پیشرفته

تا به‌حال شنیده‌اید که «بعد از این همه مدت فهمیدم …

آنچه یاد خواهید گرفت
متوجه می‌شوید که در زبان‌شناسی، ریاضیات، درک ریتم، درک احساسات دیگران و چنین مواردی چه وضعیتی دارید.
متوجه می‌شوید که واقعا چه چیزی را دوست دارید!
در میان علایق و احساسات خود گم نمی‌شوید و به درک عمیق‌تری از خودتان می‌رسید.
تیپ شخصیتی خود را درک کرده و متوجه می‌شوید که دقیقا چه کسی هستید!
وضعیت خلاقیت خود را شناسایی کرده و می‌توانید در مسیر خلاقیت بیشتر حرکت کنید.
به درک عمیقی از روابط عاطفی و کاری‌تان می‌رسید.
احساسات و هیجانات خود را درک کرده و مدیریت می‌کنید.
به نقاط قوت و ضعف شخصیت و توانمندی‌های خود آگاه می‌شوید.
از زمینه‌های درخشش خود آگاه می‌شوید.

دوره (پکیج) استعدادیابی رادار

32 ساعت
پیشرفته

تا به‌حال شنیده‌اید که «بعد از این همه مدت فهمیدم …

آنچه یاد خواهید گرفت
متوجه می‌شوید که در زبان‌شناسی، ریاضیات، درک ریتم، درک احساسات دیگران و چنین مواردی چه وضعیتی دارید.
متوجه می‌شوید که واقعا چه چیزی را دوست دارید!
در میان علایق و احساسات خود گم نمی‌شوید و به درک عمیق‌تری از خودتان می‌رسید.
تیپ شخصیتی خود را درک کرده و متوجه می‌شوید که دقیقا چه کسی هستید!
وضعیت خلاقیت خود را شناسایی کرده و می‌توانید در مسیر خلاقیت بیشتر حرکت کنید.
به درک عمیقی از روابط عاطفی و کاری‌تان می‌رسید.
احساسات و هیجانات خود را درک کرده و مدیریت می‌کنید.

دوره (پکیج) استعدادیابی قطب‌نما

23 ساعت
متوسط

تا به‌حال شنیده‌اید که «بعد از این همه مدت فهمیدم …

آنچه یاد خواهید گرفت
متوجه می‌شوید که در زبان‌شناسی، ریاضیات، درک ریتم، درک احساسات دیگران و چنین مواردی چه وضعیتی دارید.
متوجه می‌شوید که واقعا چه چیزی را دوست دارید!
در میان علایق و احساسات خود گم نمی‌شوید و به درک عمیق‌تری از خودتان می‌رسید.
تیپ شخصیتی خود را درک کرده و متوجه می‌شوید که دقیقا چه کسی هستید!
وضعیت خلاقیت خود را شناسایی کرده و می‌توانید در مسیر خلاقیت بیشتر حرکت کنید.
به درک عمیقی از روابط عاطفی و کاری‌تان می‌رسید.
احساسات و هیجانات خود را درک کرده و مدیریت می‌کنید.

دوره (پکیج) استعدادیابی پاویون

15 ساعت
مقدماتی

تا به‌حال شنیده‌اید که «بعد از این همه مدت فهمیدم …

آنچه یاد خواهید گرفت
متوجه می‌شوید که در زبان‌شناسی، ریاضیات، درک ریتم، درک احساسات دیگران و چنین مواردی چه وضعیتی دارید.
متوجه می‌شوید که واقعا چه چیزی را دوست دارید!
در میان علایق و احساسات خود گم نمی‌شوید و به درک عمیق‌تری از خودتان می‌رسید.
تیپ شخصیتی خود را درک کرده و متوجه می‌شوید که دقیقا چه کسی هستید!
وضعیت خلاقیت خود را شناسایی کرده و می‌توانید در مسیر خلاقیت بیشتر حرکت کنید.
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!