دوره هوش و استعداد

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

فوق پیشرفته
نوجوان

کارگاه اندیشه کیفیت‌بخشی آفرینش

رایگان

کارگاه اندیشه کیفیت‌بخشی آفرینش

20 ساعت
فوق پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
خودشکوفایی از طریق اندیشه‌ورزی
مشارکت علمی و همدلانه طی پژوهش‌های گروهی
رشد تفکر نقاد از طریق توسعه تفکر خلاق
تجربه نظرورزی، ابداع و نوآوری در فعالیت گروهی
متوسط
نوجوان

کارگاه اندیشه تحلیل و نقد

رایگان

کارگاه اندیشه تحلیل و نقد

20 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری تفکر و اندیشه با نظم ذهنی
یادگیری اندیشیدن با جامعیت و تعمق بیشتر
آشنایی با تجزیه و تحلیل محتواهای بصری و مکتوب
یادگیری اصول گفت‌وگو و تمرین آن در طول دوره
تشخیص و تمییز و اصل و فرع و واقعیت از غیر واقعیت به وسیله تمرین اندیشه‌ورزی
آشنایی با مفاهیم عمومی پژوهش
آشنایی با شیوه‌های حل مسئله براساس قواعد پژوهشی
مقدماتی
نوجوان

کارگاه اندیشه تمییز و جداسازی

رایگان

کارگاه اندیشه تمییز و جداسازی

20 ساعت
مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری اندیشه‌ورزی با نظم ذهنی بیشتر
ایجاد جامعیت و تعمق بیشتر در اندیشه‌ورزی
آشنایی با اشکال و صورت‌های مختلف مغالطه منطقی
یادگیری اصول گفت‌وگوی صحیح و روش‌های آن
رشد و توسعه‌ی فکری با استفاده از منطق و بهره‌گیری از روش گفت‌وگو
پیش مقدماتی
کودک

کارگاه اندیشه جستجوگری

رایگان

کارگاه اندیشه جستجوگری

20 ساعت
پیش مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری اندیشیدن و تفکر دارای نظم ذهنی
ایجاد توانمندی گفت‌و‌گو و مشارکت در آن
ایجاد توانمندی ابراز نظر در جمع
ایجاد روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری
ایجاد روحیه‌ی اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
افزایش دقت و عمق ارزیابی امور توسط اندیشه‌ورز
ایجاد روحیه‌ی گوش‌دادن فعال
تجربه واقعی خودتصحیحی و خود ارزیابی
پیشرفته
نوجوان

کارگاه اندیشه آفرینش

رایگان

کارگاه اندیشه آفرینش

20 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
اندیشه‌ورزی با نظم ذهنی بیشتر
اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
یادگیری نقد و تحلیل ایده‌ها و نظرات دیگران
مشارکت علمی و همدلانه در فعالیت‌های پژوهش گروهی
رشد اندیشه‌ورزی و تفکر نقادانه و تحلیل
یادگیری مهارت اساسی حل مسئله و مسئله‌شناسی
متوسط
همه سنین

احوال‌پرسی با منطق

رایگان

احوال‌پرسی با منطق

20 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی علمی و دقیق با ذهن و فعالیت‌های آن
یادگیری راه‌های درست اندیشیدن و فکر کردن
توانایی تعریف استدلال
آشنایی با خطاهای فکری و جلوگیری از آن‌ها
آشنایی با تاریخ تدوین منطق و ضرورت تاریخی آن
یادگیری تصمیم‌گیری درست‌تر از طریق تفکر درست‌تر
یادگیری درست‌تر سخن گفتن و عمل کردن
مقدماتی
مربیان

تربیت مربی گفت‌وگو

رایگان

تربیت مربی گفت‌وگو

24 ساعت
مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
توسعه‌ی توانمندی گوش‌دادن فعال مربی
توسعه‌ی روحیه‌ی منطقی و استدلالی مربی
رشد توانمندی گفت‌وگو و تسهیلگری گفت‌وگو در مربی
رشد توامان نظری و عملی در امر گفت‌وگو

تربیت مربی خلاقیت دیداری کودکان (مبانی هنر)

30 ساعت
مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت قوه نقادی تجسمی هنرجو
دریافت آگاهی عمومی نسبت به پژوهش‌های تحلیلی هنری
عمیق‌تر شدن نگاه هنرجو به آثار و پدیده‌های هنری
تقویت خلاقیت بصری
هنرجو متوجه تاثیر عناصر هنری در فعالیت‌هایش خواهد شد
تعامل آگاهانه‌تر و زیباشناسانه‌تر هنرجو با فرزند یا شاگردان هنری‌اش
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!