دوره احوال پرسی با منطق

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های احوال پرسی با منطق

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

احوال‌پرسی با منطق

20 ساعت
متوسط

هویت و زندگی ما را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟ گفتار …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی علمی و دقیق با ذهن و فعالیت‌های آن
یادگیری راه‌های درست اندیشیدن و فکر کردن
توانایی تعریف استدلال
آشنایی با خطاهای فکری و جلوگیری از آن‌ها
آشنایی با تاریخ تدوین منطق و ضرورت تاریخی آن
یادگیری تصمیم‌گیری درست‌تر از طریق تفکر درست‌تر
یادگیری درست‌تر سخن گفتن و عمل کردن
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!