دوره مبانی هنرهای تجسمی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های مبانی هنرهای تجسمی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

مبانی هنرهای تجسمی

30 ساعت
مقدماتی

منظور از «سواد» دانش برقراری ارتباط است و منظور از …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت قوه نقادی تجسمی هنرجو
دریافت آگاهی عمومی نسبت به پژوهش‌های تحلیلی هنری
عمیق‌تر شدن نگاه هنرجو به آثار و پدیده‌های هنری
تقویت خلاقیت بصری
هنرجو متوجه تاثیر عناصر هنری در فعالیت‌هایش خواهد شد
تعامل آگاهانه‌تر و زیباشناسانه‌تر هنرجو با فرزند یا شاگردان هنری‌اش
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!