دوره کارآفرینی و سوادمالی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های کارآفرینی و سوادمالی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره سوادمالی تعامل

20 ساعت
متوسط

شاید در جامعه با کسانی روبه‌رو شده باشید که به …

آنچه یاد خواهید گرفت
درک و شناخت بهترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری
شناخت مولفه‌های خطرزا در بازارهای مالی
شناخت و درک چارچوب‌های سرمایه‎‌گذاری
آشنایی علمی با مفهوم سرمایه و نقش آن
درک مفهوم اعتبار در اقتصاد
شناخت علمی مفهوم و کارکرد بورس
آغاز مسیر عملی بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی
درک مسیر افتتاح حساب بانکی به صرت مستقل

دوره سوادمالی تبادل

20 ساعت
مقدماتی

شاید در جامعه با کسانی روبه‌رو شده باشید که به …

آنچه یاد خواهید گرفت
درک اهمیت سوادمالی در زندگی
درک و شناخت بهترین بازارمالی برای سرمایه‌گذاری
شناخت مولفه‌های خطرزا در بازارهای مالی
شناخت و درک چارچوب‌های سرمایه‎‌گذاری
فهم مفاهیم اساسی امورمالی مانند پول، پس‌انداز، بودجه و سرمایه‌گذاری
درک عمیق‌تر و دقیق‌تر ماهیت معاملات مالی
درک مفهوم مالکیت و دارایی در امور اقتصادی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!