دوره هنر و خلاقیت

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های هنر و خلاقیت

ما 14 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

روایت‌پژوهی و تجربه‌نگاری

10 ساعت
مقدماتی

این دوره در نظر دارد در گام نخست جنبه‌های نظری …

مبانی هنرهای تجسمی

30 ساعت
مقدماتی

منظور از «سواد» دانش برقراری ارتباط است و منظور از …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت قوه نقادی تجسمی هنرجو
دریافت آگاهی عمومی نسبت به پژوهش‌های تحلیلی هنری
عمیق‌تر شدن نگاه هنرجو به آثار و پدیده‌های هنری
تقویت خلاقیت بصری
هنرجو متوجه تاثیر عناصر هنری در فعالیت‌هایش خواهد شد
تعامل آگاهانه‌تر و زیباشناسانه‌تر هنرجو با فرزند یا شاگردان هنری‌اش

مکمل خلاقیت

60 ساعت
مقدماتی

دوره مکمل خلاقیت رویکرد و نگاهی همزمان به «تفکر نقاد» …

آنچه یاد خواهید گرفت
نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر کودک به امور پیرامونی
یادگیری و اجرای توانمندی اساسی و ضروری گفت‌و‌گو
تقویت قوه‌ی نقادی کودک
رشد توانمندی حل‌مسئله در کودک
رشد سواد رسانه‌ای کودک
گرفتار نشدن کودک در دام محتواهای رسانه‌ای
حل و بررسی خلاقانه مسائل و چالش‌ها
ایجاد تعامل بهتر و سازنده‌تر کودک با خانواده
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!