دوره هنر و خلاقیت

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام دوره‌های هنر و خلاقیت

ما 7 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تربیت مربی خلاقیت

30 ساعت
مقدماتی

انسان موجودی ذاتا خلاق است، اما آیا خلاقیت نیاز به …

آنچه یاد خواهید گرفت
آمادگی برای تسهیلگری خلاق کودکان و نوجوانان
یادگیری تکنیک‌های خلاقیت و شیوه‌های عملی آن
آشنایی با خلاقیت از نظر علمی و عملی
تشخیص تربیت از شبه‌تربیت و ضد تربیت
تشخیص خلاقیت از شبه‌خلاقیت
یادگیری شیوه‌های حل مسئله و آموزش آن

روایت‌پژوهی و تجربه‌نگاری

10 ساعت
مقدماتی

این دوره در نظر دارد در گام نخست جنبه‌های نظری …

تربیت مربی خلاقیت دیداری کودکان (مبانی هنر)

30 ساعت
مقدماتی

منظور از «سواد» دانش برقراری ارتباط است و منظور از …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت قوه نقادی تجسمی هنرجو
دریافت آگاهی عمومی نسبت به پژوهش‌های تحلیلی هنری
عمیق‌تر شدن نگاه هنرجو به آثار و پدیده‌های هنری
تقویت خلاقیت بصری
هنرجو متوجه تاثیر عناصر هنری در فعالیت‌هایش خواهد شد
تعامل آگاهانه‌تر و زیباشناسانه‌تر هنرجو با فرزند یا شاگردان هنری‌اش

مکمل خلاقیت

60 ساعت
مقدماتی

دوره مکمل خلاقیت رویکرد و نگاهی همزمان به «تفکر نقاد» …

آنچه یاد خواهید گرفت
نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر کودک به امور پیرامونی
یادگیری و اجرای توانمندی اساسی و ضروری گفت‌و‌گو
تقویت قوه‌ی نقادی کودک
رشد توانمندی حل‌مسئله در کودک
رشد سواد رسانه‌ای کودک
گرفتار نشدن کودک در دام محتواهای رسانه‌ای
حل و بررسی خلاقانه مسائل و چالش‌ها
ایجاد تعامل بهتر و سازنده‌تر کودک با خانواده

پرورش والدین خلاق

20 ساعت
مقدماتی

کودکان ذاتا خلاق هستند اما فضای مناسب برای پرورش خلاقیت، …

آنچه یاد خواهید گرفت
تشخیص محتوای مناسب برای تربیت فرزندی خلاق
تشخیص محتوای تربیتی از شبه‌تربیتی
تربیتی کودکی با قابلیت درک و حل خلاقانه امور
آشنایی عملی و تخصصی با تکنیک‌های خلاقیت
درک خلاقانه مسائل و چالش‌های واقعی یا شبیه‌سازی شده زندگی
تهیه کردن یک برنامه عملیاتی برای تربیت فرزند
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!